top of page

תַּכְלִית הוא מכון מחקר יישומי הפועל לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית
ומוסדותיה, ולחידוש האמנה האזרחית בין כל חלקי החברה הישראלית

חוות דעת

התוכניות שלנו

חותם תכלית
הקומה הממלכתית
האמנה החברתית
לעידן הדיגיטלי
כללי המשחק
של הדמוקרטיה 

פרסומי חוקרים ועמיתי מחקר אורחים

הרשמה לניוזלטר
פרסומי חוקרים ועמיתים
bottom of page