top of page
כנס "כללי המשחק של הדמוקרטיה" – 4.1.2022
dgedri-508_websize.jpg

הכנס נערך על ידי המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן בשיתוף תכלית, המכון למדיניות ישראלית.

 

הכנס הפגיש מקבלי החלטות מהמגזר הציבורי, מומחים מהאקדמיה, וגורמים מן החברה האזרחית לשיח פתוח ומעמיק על האתגרים המרכזיים המלווים את מערכות השלטון של מדינת ישראל כיום, על רקע הקושי המתמשך בהסדרת כללי המשחק הדמוקרטיים.

 

הכנס התקיים בהמשך לעבודת עומק שנעשתה על ידי חוקרים בכירים באוניברסיטת רייכמן ומכון תכלית למדיניות ישראלית, שפעלו בשיתוף סטודנטים במטרה למפות את אתגרי הדמוקרטיה הישראלית, ולהציע מפת דרכים ראשונית לפתרונם.

שלושת נושאי הליבה בהם התמקד הכנס היו הגבלות בחוק על משך כהונת ראש ממשלה, שיטת הבחירות וסוגיית חקיקת היסוד המשמעותית ביותר המונחת על שולחן הממשלה כיום חוק- יסוד: החקיקה.

טעימה מהכנס
לו"ז הכנס
23_267_heirut achrayut_makor rishon_165x258.jpg
הירשמו לקבלת סיכום הכנס

תודה שנרשמת!

גלריית תמונות מהכנס

קרדיט צלם - עדי כהן צדק

bottom of page