top of page

חותם תכלית

השירות הציבורי הוא זרוע הביצוע המרכזית של הממשלה. תפקודו התקין חיוני ליכולתה של ממשלה למשול ולרווחה החברתית של האזרחים והאזרחיות. ללא השכבה הבירוקרטית של הממשלה תהליכי קבלת ההחלטות נחלשים משמעותית, וגם מה שמוחלט – כמעט שאינו מיושם. עבור האזרח, השירות הציבורי הוא חלון הראווה שמספק לו את השירותים הממשלתיים בתחומי החיים השונים. במובן הזה, השירות הציבורי הוא הברומטר המרכזי שמשפיע על רמת האמון של האזרחים במוסדות השלטון. כפי שנוכחנו לראות במהלך מלחמת ״חרבות ברזל״, לשירות הציבורי גם תפקיד קריטי במצבי חירום לאומיים, ולאיטיות או חוסר אפקטיביות מצדו עלולים להיות מחירים כבדים.

מזה שנים סובל השירות הציבורי בישראל מפגיעה מתמשכת באתוס המקצועי והממלכתי על בסיסו הוקם. הדרג המקצועי מותקף תדיר על ידי נבחרי ציבור. מערכות היחסים הקריטיות בין הדרג הניהולי לבין השרים האחראים עליהם אינן בריאות. שיקולים פוליטיים ומגזריים חדרו אל לב העשייה של השירות הציבורי ומביאים לפגיעה אנושה במקצועיות השירות. עוד קודם לכן, התאפיין השירות בתהליכים בירוקרטיים ארוכים ומסורבלים, פערים בין השירותים השונים, מבני העסקה מיושנים ומקובעים המקשים על גיוס ושימור של כוח אדם איכותי, וחוסר בהיענות, יעילות ושקיפות.

תוכנית המחקר ״חותם תכלית״ של מכון תכלית בשיתוף עמיתי מחקר מהאקדמיה ובהובלת עו״ד אמי פלמור, תציע רפורמה מקיפה להתחדשות השירות הציבורי. מטרת-העל שלה היא לטפח בישראל מגזר ציבורי איכותי, יעיל ומנוהל היטב, המורכב ממשרתי ומשרתות ציבור מצוינים ונקיי כפיים, הרואים בתפקידם שליחות ציבורית ופועלים במקצועיות וללא מורא להגשים לטובת הכלל את יעדי המדיניות של הממשלה. הרפורמה כוללת מספר נדבכים, כדלקמן.

צרו קשר
bottom of page