top of page
מלגת-תכלית.jpg
חותם-תכלית-לוגו.png

השירות הציבורי בישראל הוא עמוד השדרה הניהולי החשוב ביותר לאזרח הישראלי.

השירות הציבורי מהווה את התשתית לתפקוד הרציף של הממשלה, והינו מנוע של רפורמות ותהליכי עומק מקצועיים המאפשר לישראל להתפתח ולהתמודד עם שלל אתגריה. ללא שירות ציבורי מקצועי, ממלכתי ואיכותי, תיפגע היכולת של מדינת ישראל לשמר ראייה ארוכת טווח, לתת מענה ראוי לאזרחיה, ולאפשר לממשלות הנבחרות לקדם את סדר היום שלהן. 

אך לצערנו, עמוד השדרה חולה. עקב סדרה של שינויים שנפרשים על פני העשור האחרון, אשר התגברו בחמש השנים של חוסר יציבות פוליטית, והגיעו לשיאם בשנה האחרונה, ניצבת מדינת ישראל בפני סכנה ברורה ומיידית לעתידו של השירות הציבורי שלה, בעיקר בדרג הבכיר, וביכולתו לממש את תכליתו, ולפעול באופן אפקטיבי לטובת כל אזרחי מדינת ישראל. 

מהי תכלית המחקר?
גיבוש מפת דרכים ליישום מדיניות שתכליתה- קידום שירות ציבורי בכיר, איכותי וממלכתי, אשר בכוחו וביכולתו לממש את תפקידו של השירות הציבורי לטובת אזרחי המדינה, ולסייע לדרג הנבחר, באופן מקצועי ואפקטיבי, לממש את המדיניות הנבחרת שלו על פי דין.

קודם-חושבים.png

אנחנו קודם חושבים,

אחר כך מפרסמים

צרו קשר
bottom of page