top of page
תמכו-בנו2.jpg

תמכו בשינוי

תכלית הוא מכון מחקר מוכוון מדיניות, המבקש לעשות שינוי עומק בתהליכי קבלת ההחלטות במדינת ישראל. 

 

שינוי כזה דורש משאבים, וכארגון ללא מטרות רווח, אנחנו עובדים קשה על מנת לגייס אותם מתורמים ותורמות שונים. 

 

בין התומכים שלנו, ניתן למצוא תורמים פרטיים שתורמים לנו באמצעות פלטפורמת מימון ההמונים שלנו (תלחצו  ממש פה ותגיעו גם אתם למימון ההמונים שלנו), וכן אנשי עסקים פרטיים, אנשי תעשיית ההייטק ועוד.

לכל התורמים והתורמות שלנו מכנה משותף אחד – הם מאמינים בחזון שלנו, מתחברים למדיניות שהמכון מייצר (וניתן להתרשם ממנה באתר שלנו) ככלי לשיפור המציאות בישראל. 

 

אם גם אתם ואתן מזדהים עם התכלית שלנו, ומאמינים בנו וביכולת שלנו לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולחזק את עתידה כדמוקרטיה ליברלית, נשמח שתתמכו בנו גם כספית, על פי יכולתכם.

 

יצוין כי כל התרומות מדווחות לרשויות כמחויב על פי חוק.

 

כל תרומה שלכם ושלכן מקרבת את ישראל להיות תכליתית יותר!

bottom of page