top of page
 • מכון תכלית

סקר עמדות הציבור בנושאים אקטואליים, מרץ 2024
לקראת ועידת "חברה וביטחון: פנינו לאן?" (19.3) של מקור ראשון בשיתוף מכון תכלית, ערכנו סקר מיוחד הבוחן את עמדת הציבור בנושאים שונים ומהותיים שעל סדר היום של הציבור הישראלי. בסקר ביקשנו לבחון את עמדות הציבור על תמונת המפה הפוליטית, האמון ברשויות וברמת האופטימיות והתקווה לעתיד.


הסקר נערך במרץ 2024, בעזרת מכון "מדגם" של מנו גבע. בסקר השתתפו 501 מרואיינים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל והוא בוצע באינטרנט באמצעות ipanel.


נושאים פוליטיים


אירועי ה-7 באוקטובר זעזעו את החברה הישראלית; זעזוע שניכר גם בשינויים במפה הפוליטית ובאופן ההצבעה של הנשאלים:


 • אם הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, 22% מהמרואיינים מתכוונים להצביע למחנה הממלכתי, בעוד 11% אמרו שיצביעו לליכוד.


 • 20% ממצביעי הליכוד בבחירות האחרונות מתכוונים להצביע למחנה הממלכתי, 23% ציינו שאינם יודעים למי יצביעו.

 • בנוגע למפלגות חדשות שעשויות להתמודד בבחירות הבאות: הכוונות הגבוהות ביותר היא למפלגת ימין בראשות יוסי כהן ואח"כ למפלגת ימין בראשות בנט ומפלגת מילואימניקים בראשות יועז הנדל.

 • בימין שיעורים גבוהים יחסית תומכים במפלגה בראשות יוסי כהן (40%), בעוד למפלגה בראשות יועז הנדל שיעורים דומים בשני הגושים (23% בהתאמה).

 • 18% מאמינים כי ממשלת מרכז של המפלגות הגדולות (הליכוד, המחנה הממלכתי, יש עתיד וישראל ביתנו) תהיה הטובה ביותר למדינת ישראל.

 • בקרב אלו שהצביעו לגוש נתניהו בבחירות 22, הרוב מעדיפים ממשלת ימין צרה (29%) או ממשלת אחדות כולל חרדים וללא ערבים (31%). בגוש מתנגדי נתניהו מעדיפים ממשלת מרכז של המפלגות הגדולות (30%) ולאחר מכן ממשלה כדוגמת ממשלת השינוי (20%).

 

אמון הציבור ברשויות | סומך או לא סומך?


אובדון הביטחון שאירע בשבעה באוקטובר ובאסון מירון, הובילו לאובדן אמון, בו מרבית הציבור, הן מימין והן משמאל, אינם סומכים על הרשויות שימנעו אסון עתידי:


 • כשני שליש מהמרואיינים (67%) אינם סומכים על רשויות המדינה שימנעו הישנות של אסונות כדוגמת השבעה באוקטובר ואסון מירון (65%).

 • בקרב אנשי הימין שיעור הסומכים על רשויות המדינה שידעו להפיק לקחים - גבוהים יחסית (49% מקרב אלו שמתכוונים להצביע לגוש נתניהו בבחירות הבאות, ו40% מקרב אלו שהצביעו בעבר אך לא יצביעו בעתיד).

 • רק 20% מהמרואיינים סומכים על נבחרי הציבור שידעו לשים את האינטרס הציבורי לפני האינטרס האישי והפוליטי, כ - 75% אינם סומכים, בהם 40% : "כלל לא סומך".

 • שיעורי הסומכים על נבחרי הציבור שידעו לשים את האינטרס הציבורי לפני האינטרס האישי והפוליטי, גבוהים בקרב דתיים (47%) ובקרב צעירים בני 18-24 (28%).


עתידה של ישראל


 • למעלה ממחצית המרואיינים ציינו כי הפילוג והקיטוב הפנימי נתפס בעיניהם כמוסכן יותר לעתידה של מדינת ישראל (53%), לעומת כ – 40% אשר ציינו כי איום בטחוני חיצוני מסוכן בעיניהם יותר. 

הסכמה עם היגדים


במסגרת הסקר, נתבקשו המרואיינים לציין את מידת ההסכמה שלהם עם היגדים מסוימים:


 1. 70% מהנשאלים הסכימו עם ההיגד: "משרות אמון הן ראויות, רק בהנחה והן עומדות בקריטריונים המקצועיים הנדרשים למילוי התפקיד"

 2. 70% מהנשאלים הסכימו עם ההיגד: "מי שאומר שרק הצד השני טעה, לא למד כלום מאירועי ה-7 באוקטובר."

 3. 64% מהנשאלים הסכימו עם ההיגד: "אירועי ה-7 באוקטובר הוכיחו כי כולנו טעינו גם מימין וגם משמאל."


מאמין או לא מאמין?


בסיום הסקר, ביקשנו לבחון את רמת האופטימיות והתקווה לעתיד של הנשאלים:


 • כ – 40% מהמרואיינים מאמינים שהחברה הישראלית השתנתה ב 7/10 ותיישם את הסיסמה "יחד ננצח", מהם רק 7% "מאד מאמין".  למעלה ממחצית המרואיינים אינם מאמינים שיחול שינוי. • למעלה מ – 60% מהמרואיינים מאמינים שמדינת ישראל תצליח להשתקם ולהתגבר על האתגרים והאיומים העומדים בפניה, רק 27% אינם מאמינים, בהם 5% "כלל לא מאמין".


Comments


bottom of page