top of page
  • ד"ר בל יוסף

המצב העגום בכנסת חייב להשתנות | דעה

השיח ברשות המחוקקת התרוקן מתוכן מהותי, ורק 10% מהציבור סבורים שהיא משפיעה על המדיניות • השיח בכנסת הידרדר והתרוקן מתוכן מהותי. אפילו בזירת הוועדות, שתמיד התאפיינה בשיח מקצועי • מצב עגום זה חייב להשתנות


ד"ר בל יוסף | ישראל היום | 9.4.2024מערכת היחסים בין רשויות השלטון בישראל הפכה בשנים האחרונות לסוגיה פוליטית. במקום מתח בריא בין רשויות שלטוניות המאזנות זו את זו, נוצר מאבק מתמיד ביניהן על כוח שלטוני. הצעות חוק מקודמות, המונים יוצאים לרחובות, סמכויות נוצרות ונלקחות, והדיון מתמקד בעיקר בקונפליקט בין הממשלה למערכת המשפט, תוך התעלמות מהרשות המחוקקת - הכנסת.


הכנסת הפכה להיות זירה שבה מתקיימות התרחשויות, אך לא נקבעת בה המהות. הדיון בשינויי החקיקה המשפטית נערך בכנסת, אך היא לא היתה העיקר, ולכן אין זה מפתיע שבסקר מכון תכלית ממארס 2024, כששאלנו "מהי בעיניך הרשות שמשפיעה ביותר על המדיניות בישראל?" - רק 10% השיבו כי הכנסת היא הזירה המשפיעה ביותר על מדיניות.


למרות היותה המוסד המרכזי המייצג את האינטרסים של האזרחים, הכנסת איבדה מתפקידה המהותי - לקדם את צורכי הציבור באמצעות תהליכי חקיקה ופיקוח יעילים. תפקוד משרדי הממשלה סביב אירועי 7 באוקטובר חשף את חולשתו של הפיקוח הפרלמנטרי, ואת האתגר של הכנסת לאכוף אותו.


השיח בכנסת הידרדר והתרוקן מתוכן מהותי. אפילו בזירת הוועדות, שתמיד התאפיינה בשיח מקצועי, הרצון לכותרות גובר פעמים רבות על המקצועיות והיסודיות. התוצאה המצערת היא שהמוסדות הייצוגיים - הכנסת והמפלגות הפוליטיות - זוכים כיום לאמון המועט ביותר מבין רשויות השלטון, לאחר שנים של שחיקה בייצוג הציבור.


חיזוק הכנסת

מצב עגום זה חייב להשתנות. הכנסת חייבת לשוב למלא את ייעודה הדמוקרטי, כנציגת העם וכשומרת סדרי השלטון התקינים. אך כדי שכך יקרה, נדרשים צעדים משמעותיים לשיקום הפיקוח הפרלמנטרי ונכונות אמיתית לחיזוק כלי הפיקוח העומדים לרשות הכנסת.


בד בבד, יש להרחיב את מעורבות הציבור בתהליכי החקיקה. ניתן ורצוי לפתוח באופן קבוע פתח להערות ציבור על הצעות חוק הנידונות בוועדות השונות. צעד כזה יאפשר לאזרחים להיות מעורבים בתהליכים המשפיעים על חייהם, וגם יחבר מחדש את נבחרי הציבור לרצונות ולצרכים האמיתיים של הבוחרים שהם מייצגים.


הגיע הזמן להעביר את מרכז הכובד של השיח הציבורי מן ההתנגשות בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת, ולשים את הכנסת ואת הציבור עצמו במרכזם של התהליכים הדמוקרטיים. בכל דיון שיעלה על המצב בישראל, כדאי לשאול תחילה: איפה הכנסת? כיצד היא ממלאת או כושלת במילוי תפקידה החשוב ביותר - לחוקק בשם העם ולשמור על האיזונים הדמוקרטיים הנכונים?


חיזוק הכנסת ושיקום מעמדה אינם משימה קלה. נדרשים מהלכי עומק ורפורמות משמעותיות, אך בסופו של דבר זאת משימה הכרחית להשבת הסדר הדמוקרטי התקין במדינת ישראל.
 

לקריאה נוספת:

 

Comments


bottom of page