top of page
  • ידיעות אחרונות

קריאת הסכמה

סקר של ״תכלית - המכון למדיניות ישראלית״ מגלה שבאשר להתערבות בג״ץ בחקיקה שפוגעת בזכויות הפרט, 47 אחוז אמנם תומכים בהתערבות כזאת, אבל ״רק בנסיבות חריגות ותוך שמירת זכות תגובה לכנסת״, עוד כ-18 אחוז מתנגדים להתערבות בכל מקרה, ורק קרוב ל-35 אחוז מהציבור תומכים בהמשך המצב הקיים. בנוגע לעבודת הכנסת, הסקר מגלה ש-59 אחוז מהציבור תומכים בהתערבות בג״ץ רק ״בנסיבות חריגות שבהן ברור כי הפעולה אינה חוקית״. 23 אחוז חושבים שבשום מקרה אין מקום להתערבות, ורק 18 אחוז תומכים בסמכות ההתערבות של בג״ץ. במילים פשוטות יותר, רוב הציבור רוצה שינוי. הרוב הזה כולל בין 40 ל-70 אחוז ממצביעי מפלגות המרכז. יש עתיד וכחול לבן לא צריכות להיגרר אחרי הצעות הליכוד. הן צריכות לתמוך בהסדרת היחסים בין הרשויות באמצעות למשל, חוק יסודות החקיקה. אבל הן מדקלמות את המנטרה של ״שמירה על שלטון החוק״, שפירושה הנצחת המצב הקיים. זה לא נכון עניינית. ומתברר שגם לא אלרטוקאלית.

מאת בן דרור ימיני

ידיעות אחרונות | 24.6.2022


לקריאה נוספת:


האם הציבור סבור שמערכת היחסים של בית המשפט והכנסת חייבת להשתנות? (YNET)


"אפשר לקבוע כללי משחק במאבק כנסת-ביהמ"ש" (ערוץ 7)


סקר מפתיע: 80 אחוז מהישראלים בעד להטיל פיקוח על הרשתות החברתיות (ישראל היום)


bottom of page