top of page
נשות ואנשי תכלית

גל דהן 

גל הוא עוזר מחקר בתכנית "האמנה החברתית בעולם הדיגיטלי" במכון תכלית וסטודנט בשנה השלישית לתואר בוגר במשפטים (LL.B) באוניברסיטה העברית.

 

במהלך לימודיו גל השתתף בתחרות למשפט בין-לאומי על שם Jessup והיה חבר בקליניקה המשפטית לייצוג אוכלוסיות בפריפריה. כיום, גל הוא חבר מערכת בכתב העת "חוקים" העברית וחלק מצוות האימון של נבחרת ה-Jessup של האוניברסיטה העברית לשנת 2023-2024.

גל דהן

מאמרים אקדמיים ומחקרי מדיניות/גילויי דעת:

ללמוד מהעולם: ישראל צריכה לעצב מדיניות פיקוח על
הבינה המלאכותית

bottom of page