top of page
נשות ואנשי תכלית

עדן פרבר

עדן פרבר היא חוקרת בתוכנית "האמנה החברתית בעולם הדיגיטלי״ במכון תכלית. עדן היא עורכת דין ובעלת תואר ראשון במשפטים (LLB) מאוניברסיטת בר אילן. עדן התמחתה במחלקה למשפט בין-לאומי בייעוץ וחקיקה בתחומים זכויות אדם ומשפט בין-לאומי פומבי. 

במהלך לימודיה עדן עבדה בקליניקה של ייעוץ וחקיקה בצוות זכויות אדם, והייתה עוזרת מחקר בתחומים של משפט בין-לאומי הומניטרי, משפט בין-לאומי כלכלי ומשפט ופסיכולוגיה התנהגותית. למשך שנתיים עדן הייתה חברה במערכת הסטודנטיאלית של כתב העת "תרבות דמוקרטית". בנוסף, עדן השתתפה בתחרות הצלב האדום במשפט בין-לאומי הומניטרי מטעם אוניברסיטת בר אילן.

עדן פרבר

מאמרים אקדמיים ומחקרי מדיניות/גילויי דעת:

התייחסות מכון תכלית – מסמך מדיניות בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי
במקום העבודה

התייחסות מכון תכלית: תזכיר חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון (הוראת שעה – חרבות ברזל)

The Freedom of Expression from a Bird's Eye View

מערכות צילום מיוחדות

מידע ביומטרי בישראל

התייחסות למערכת
״עין הנץ״

התייחסות מכון תכלית: תזכיר חוק שירות הביטחון הכללי

תזכיר חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון (הוראת שעה – חרבות ברזל)

לפני שהזמני יהפוך לקבוע

שילוב נשים בהנהגה

bottom of page