top of page
  • כאן 11

מקרע לפשרה?

התנגשות פוליטית, זהותית ומקצועית: יניב כהן, ראש מכון תכלית – המכון למדיניות ישראלית, בראיון אצל יואב קרקובסקי ב"עצם העניין" על הפתרונות האפשריים למו"מ בין הקואליציה לאפוזיציה והמשבר הזהותי


מאת יניב כהן

כאן 11 | 29.03.2023

 

לקריאה נוספת:


התגברות- בין פיסקה לפסיקה פרק של קצה הקרחון: מחלוקות עומק על סדר היום בישראל


מתווה הפשרה שמציע פתרון לפסקת ההתגברות


המסר התלמודי: כך רפורמת לוין תציל באמת את ממלכת ישראל השלישית


 

יניב כהן הוא ראש מכון תכלית למדיניות ישראלית.bottom of page