top of page
נשות ואנשי תכלית

אור אשר

חוקר בתכנית ״חותם תכלית״

אור אשר הוא דוקטורנט בביה״ס למדע המדינה, ממשל, ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל-אביב. עבודת הדוקטורט שלו עוסקת בשאלה כיצד ארגוני חברה אזרחית מעורבים בתהליכי שינוי חוקתיים ומהם הגורמים שמסבירים את השונות בהשפעה שלהם על תהליכים אלו.

 

אור בעל תואר ראשון במדע המדינה והיסטוריה כללית ותואר שני במדע המדינה, שניהם מאוניברסיטת תל-אביב.

אור.jpg
bottom of page