top of page
נשות ואנשי תכלית

מיקי הירש

מיקי הוא עוזר מחקר בתכלית "האמנה החברתית בעולם הדיגיטל" במכון תכלית וסטודנט בשנה הרביעית בתכנית המצטיינים לתואר בוגר במשפטים (LL.B) ותואר מוסמך במנהל עסקים (M.B.A. בהתמחות באסטרטגיה ויזמות) באוניברסיטה העברית.

 

כיום, מיקי משמש עוזר הוראה בקורס משפט בינלאומי פומבי. במהלך לימודיו מיקי השתתף בתחרות למשפט בין-לאומי על שם JESSUP וכיהן כיושב ראש אגודת הסטודנטים למשפטים.

מיקי.jpg
bottom of page