top of page
נשות ואנשי תכלית

מאיה כהן

מאיה היא חוקרת במכון תכלית וסטודנטית לתואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת תל אביב. בעבר, מאיה הייתה כתבת תקשורת ורגולציה בעיתון כלכליסט ומנהלת גדילה וכתבת בגוף התקשורת שקוף.

 

בשירותה הצבאי מאיה שירתה כראש צוות מחקרי העוסק בזירה הפלסטינית.

מאיה.jpg
bottom of page