top of page
נשות ואנשי תכלית

ג'ס מנוויל

ג'ס מנוויל הינה אנליסטית מחקר בתכלית בתכנית "עקב בקרקע".


ג'ס פועלת מספר שנים בארגוני חברה אזרחית ישראליים. עיקר התמקדותה הינו בסכסוך הישראלי – פלסטינאי, וכן במעורבות המדינית הבינלאומית בנושא זה.


במסגרת פעילותה בארגון ירושלים דה למטה, ג'ס מנהלת במשותף את כוח המשימה של הארגון אל מול דיפלומטים וארגוני חברה אזרחיים בינלאומיים.


קודם לפעילותה בארגון ירושלים דה למטה, ג'ס ניהלה את הקשרים הבינלאומיים של ארגון יזמת ג'נבה. היא פעלה אל מול ארגוני חברה אזרחית בינלאומיים, וכן עבדה אל מול גורמים דיפלומטיים רשמיים שפעלו וקידמו את פיתרון שתי המדינות.


לפני תפקידה בארגון יזמת ג'נבה, עבדה ג'ס כעיתונאית ב- i24. קודם לכך, שירתה ג'ס כיועצת פוליטית לחבר הפרלמנט, אייוון לואיס (Ivan Lewis). מירב מאמציה התרכזו בזירת צפון אירלנד; שם היא התמקדה וקידמה את נושא הפיוס הפנימי במדינה תוך חתירה מתמדת להכרה במאמצי העבר שנעשו על מנת לפתור את הסיכסוך.


לג'ס BA בהיסטוריה ויחסים בינלאומיים מ- London School of Economics (LSE), וכן MA במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל אביב. התמחותה הינה יישוב סכסוכים בדגש על מאמצי תיווך, משא ומתן וניהול סיוע הומניטרי.

גס.jpg
bottom of page