top of page
  • מכון תכלית

דעת הקהל על נאומי גנץ וגלנט | מאי 2024הסקר נערך באמצעות מכון המחקר מדגם וכלל 500 נשאלים.

מהסקר עלו הממצאים הבאים:

 

1. כ-57% מהנשאלים הסכימו עם הודעתו של השר גנץ על כך שהוא דורש דיון והכרעה על מטרות המלחמה, אסטרטגיה לאומית ומתווה גיוס מוסכם עד ל-8 ביוני, או שמפלגתו תפרוש מהממשלה.

השר בני גנץ דרש בנאומו לקבל שש החלטות. המשתתפים בסקר נשאלו לגבי כל אחת מהדרישות של השר גנץ, האם הם מסכימים להן או לא.


2.  83% מהנשאלים השיבו כי הם מסכימים כי השבת החטופים היא יעד בעל קדימות עליונה.


3.  כ-91% מהנשאלים השיבו כי הם מסכימים עם דרישת השר גנץ למיטוט שלטון חמאס, פירוז רצועת עזה והבטחת שליטה ביטחונית ישראלית.


4. כ-60% מהמשתתפים הביעו את הסכמתם על הקמת מנהלת אמריקנית-אירופית-ערבית-פלסטינית שתנהל אזרחית את הרצועה ותניח בסיס לחלופה עתידית שאינה חמאס.


5. 75% מהנשאלים הביעו את הסכמתם כי יש להשיב את תושבי הצפון לבתיהם עד ל-1 בספטמבר.


6. כ-77% מהנשאלים השיבו כי הם מסכימים עם הדרישה לקידום נורמליזציה עם סעודיה כחלק ממהלך כולל אשר ייצור ברית עם העולם החופשי ועם העולם הערבי נגד איראן ושלוחותיה.


7. 73% מהנשאלים מסכימים על הדרישה לאימוץ מתווה שירות אשר יביא לכך שכל הישראלים ישרתו את המדינה ויתרמו למאמץ הלאומי העליון.


8. כ-58% מהנשאלים השיבו כי על השר גנץ לפרוש כפי שהצהיר, אם ראש הממשלה לא יאמץ את דרישותיו.


9. לבסוף, על פי תשובות המשיבים, הצהרתו של גנץ לא שינתה את דעתם של כ-49% מהנשאלים. אולם, רבע מהנבדקים השיבו כי הצהרתו של גנץ הגדילה את אהדתם כלפיו, ורבע נוסף מהמשתתפים השיבו כי הצהרתו הקטינה את אהדתם כלפיו.

Comments


bottom of page