top of page
  • ידיעות אחרונות

חסידי ההתפרקות

מסקר שנערך לאחרונה במכון תכלית עולה כי בקרב מצביעי הליכוד, מול מיעוט שסבור שעל הקואליציה החדשה לנצל את כל כולה הפוליטי כדי לקדם את מדיניותה, יש רוב של 62 אחוז שתומך בביצוע הרפורמות תוך הסכמה ודיאלוג ובלי פגיעה בכללי המשחק הדמוקרטיים הקיימים.


מאת בן דרור ימיני

ידיעות אחרונות
Comments


bottom of page