top of page
 • מכון תכלית

סקר הימים הלאומיים | מאי, 2024


16.5.2024


לקראת הימים הלאומיים בישראל, ימי הזיכרון ויום העצמאות, ערכנו סקר מיוחד הבוחן את עמדת הציבור בנושאים שונים ומהותיים שעל סדר היום של הציבור הישראלי. בסקר ביקשנו לבחון את עמדות הציבור על תמונת המפה הפוליטית, האמון ברשויות וברמת האופטימיות והתקווה לעתיד.

 

הסקר נערך בחודש מאי 2024, באמצעות הפאנל האינטרנטי של Kantar ישראל בראשות דודי חסיד. בסקר לקחו חלק 604 מרואיינים, בהם גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל. טעות דגימה 4%.  

_


 ערב הימים הלאומיים- הישראלים פסימיים לעתיד הקרוב, אופטימיים לעתיד הרחוק

 

מהממצאים עולה, כי ביחס לעתיד הקרוב מגלה הציבור הישראלי עמדות פסימיות וחוסר אמון. ואליו בשאלות המתייחסות לעתיד הרחוק, המגמה מתהפכת והציבור מגלה אופטימיות.

 

כך לדוגמא, בעוד ש74% מכלל האוכלוסייה השיבו כי הם אינם סומכים על יכולת נבחרי הציבור לפעול לטובת הכלל, ולא למען אינטרסים פוליטיים, דווקא 68% מהנשאלים השיבו כי הם מאמינים שמדינת ישראל תצליח בעתיד להתגבר על האתגרים ולהכריע את האיומים העומדים בפניה.

ושינן עוד חדשות טובות: ההסכמות הללו חוצות רוב של מצביעי קואליציה ואופוזיציה, שגם מסכימים ברוב גדול (63%) כי  האיום הגדול ביותר לעתידה של מדינת ישראל נוגע להתפוררות הפנימית כתוצאה מהקיטוב והפילוג.

 

תקציר תשובות הנשאלים, בחלוקה לנושאים:

 

אמון הציבור

אירועי ה-7 באוקטובר הובילו לפגיעה אנושה של אמון הציבור במשרדי הממשלה, השירות הציבורי ומערכת הביטחון:

 • 74% מכלל האוכלוסייה השיבו כי הם אינם סומכים על יכולת נבחרי הציבור לפעול לטובת הכלל, ולא למען אינטרסים פוליטיים אישיים. מדובר בטענה שחוצה גבולות פוליטיים, ומקבלת תמיכה בקרב-55% ממצביעי הקואליציה ו-88% ממצביעי האופוזיציה הנוכחית.

 • 67% מכלל האוכלוסייה השיבו כי הם אינם סומכים על יכולת נבחרי הציבור להפיק לקחים ולבצע שינויים נדרשים בכדי שאסון ה-7 באוקטובר לא יתרחש שוב בעתיד. טענה זו מקבלת תמיכה בקרב 52% ממצביעי הקואליציה, ו-78% ממצביעי האופוזיציה הנוכחית.

 • 49% מהנשאלים השיבו כי הם אינם סומכים על יכולת מערכת הביטחון להפיק לקחים ולבצע את השינויים הנדרשים בכדי שאסון ה-7 באוקטובר לא יתרחש שוב בעתיד. טענה זו נתמכת בקרב מחצית ממצביעי הקואליציה ו-44% ממצביעי האופוזיציה הנוכחית.

 • על רקע ריבוי התקריות האנטישמיות כלפי יהודים ברחבי העולם, 71% מהנשאלים הסכימו עם ההיגד: "גם היום, אחרי ה-7 באוקטובר, מדינת ישראל היא המקום הבטוח ביותר בעולם עבור יהודים". 

 

עתידה של מדינת ישראל

 • 68% מהנשאלים השיבו כי הם מאמינים שמדינת ישראל תצליח בעתיד להתגבר על האתגרים ולהכריע את האיומים העומדים בפניה.

 • מצביעי הקואליציה והאופוזיציה מסכימים כי האיום הפנימי מסוכן יותר מהחיצוני.  63% מהנשאלים השיבו כי האיום הגדול ביותר לעתידה של מדינת ישראל נוגע להתפוררות הפנימית כתוצאה מהקיטוב והפילוג. לעומתם, 23% מכלל המדגם השיבו כי היכולת של איראן ושלוחותיה להכריע ביטחונית את מדינת ישראל מהווה כאיום הגדול ביותר, ו-14% השיבו כי אינם יודעים.  

 • כאשר נשאלו על המצב הבטחוני של מדינת ישראל בעוד 4 שנים, ביום העצמאות ה-80 לקיומה, כמחצית מהנשאלים השיבו כי הם סבורים שהמצב ישתפר או יישאר אותו הדבר. לעומתם, 19% מאמינים כי המצב הבטחוני יהיה פחות בטוח מהיום, ו-22% השיבו כי אינם יודעים. 

 • בנוגע למצבה של החברה הישראלית בעוד 4 שנים, ביום העצמאות ה-80 לקיומה של ישראל, השיבו כמחצית מהנשאלים כי הם סבורים שהמצב יישאר ללא שינוי או ישתפר. לעומת זאת, 25% השיבו כי הם סבורים שבעוד 4 שנים תהיה חברה מקוטבת יותר, ו-24% השיבו שאינם יודעים.

 • 45% מהנשאלים השיבו כי הם אינם מאמינים שהחברה הישראלית תדע ליישם את הסיסמא "יחד ננצח".

 

נושאים פוליטיים, סוגיית הגיוס והחברה החרדית

 • 64% מהנשאלים הסכימו עם ההיגד: "אירועי ה-7 באוקטובר הוכיחו כי כולנו טעינו, מכל חלקי המערכת הפוליטית".

 • 21% מהמשיבים מהמגזר החרדי השיבו כי הם סבורים שבעוד 4 שנים, ביום העצמאות ה-80 לקיומה של ישראל, יימצא מתווה מוסכם עם המפלגות החרדיות שיסדיר את השתלבות החרדים בצה"ל. כך גם סבורים 49% מהמשיבים במגזר הדתי, 51% מהמשיבים המסורתיים, ו-31% מהמשיבים החילוניים.  

 • בנוגע לסוגיית הגיוס של החברה החרדית, 29% מכלל המשיבים סבורים כי יש לייצר מתווה גיוס מוסכם יחד עם הנהגת החברה החרדית, במסגרתו כל מי שלא באמת לומד תורה יתגייס. טענה שמקבלת תמיכה מ-42% מהציבור החרדי ו-55% מהציבור הדתי.

 

 

פירוט עומק של תשובות הנשאלים, בחלוקה לנושאים:


 

אמון הציבור

1. עד כמה אתה סומך או לא סומך על יכולת נבחרי הציבור לפעול לטובת הכלל ולא למען האינטרסים הפוליטיים שלהם?

74% מכלל האוכלוסייה השיבו כי הם אינם סומכים על יכולת נבחרי הציבור לפעול לטובת הכלל, ולא למען אינטרסים פוליטיים אישיים. טענה שמקבלת תמיכה מ-55% ממצביעי הקואליציה ו-88% ממצביעי האופוזיציה בעבר, וכן מ-46% ממצביעי הקואליציה ו-87% ממצביעי האופוזיציה בעתיד.2. עד כמה אתה סומך או לא סומך על יכולת נבחרי הציבור להפיק לקחים ולבצע שינויים נדרשים כדי שאסון ה-7 באוקטובר לא יתרחש שוב בעתיד?

67% מכלל האוכלוסייה השיבו כי הם אינם סומכים על יכולת נבחרי הציבור להפיק לקחים ולבצע שינויים נדרשים בכדי שאסון ה-7 באוקטובר לא יתרחש שוב בעתיד. טענה זו מקבלת תמיכה בקרב 52% ממצביעי הקואליציה, ו-78% ממצביעי האופוזיציה הנוכחית.

 

3. עד כמה אתה סומך או לא סומך על יכולת מערכת הביטחון להפיק לקחים ולבצע שינויים נדרשים כדי שאסון ה-7 באוקטובר לא יתרחש שוב בעתיד?

49% מהנשאלים השיבו כי הם אינם סומכים על יכולת מערכת הביטחון להפיק לקחים ולבצע את השינויים הנדרשים בכדי שאסון ה-7 באוקטובר לא יתרחש שוב בעתיד. טענה זו נתמכת בקרב מחצית ממצביעי הקואליציה ו-44% ממצביעי האופוזיציה הנוכחית.


4. על רקע ריבוי התקריות האנטישמיות כלפי יהודים ברחבי העולם, עד כמה אתה מסכים עם ההיגד הבא: "גם היום, אחרי ה-7 באוקטובר, מדינת ישראל היא המקום הבטוח ביותר בעולם עבור יהודים"?

71% מהנשאלים הסכימו עם ההיגד: "גם היום, אחרי ה-7 באוקטובר, מדינת ישראל היא המקום הבטוח ביותר בעולם עבור יהודים".


עתידה של מדינת ישראל


1. איזה מהגורמים הבאים מהווה את האיום הגדול ביותר לעתידה של מדינת ישראל?

63% מהנשאלים השיבו כי האיום הגדול ביותר לעתידה של מדינת ישראל נוגע להתפוררות הפנימית כתוצאה מהקיטוב והפילוג. טענה זו נתמכת גם בקרב מצביעי הקואליציה ומצביעי האופוזיציה. לעומתם, 23% מכלל המדגם השיבו כי היכולת של איראן ושלוחותיה להכריע ביטחונית את מדינת ישראל מהווה כאיום הגדול ביותר, ו-14% השיבו כי אינם יודעים. 

 

2. עד כמה אתה מאמין או לא מאמין שהחברה הישראלית תדע ליישם את הסיסמה "יחד ננצח"?

45% מהנשאלים השיבו כי הם אינם מאמינים שהחברה הישראלית תדע ליישם את הסיסמא "יחד ננצח". 

 

3. עד כמה אתה מאמין או לא מאמין שמדינת ישראל תצליח בעתיד להתגבר על האתגרים ולהכריע את האיומים העומדים בפניה?

68% מהנשאלים השיבו כי הם מאמינים שמדינת ישראל תצליח בעתיד להתגבר על האתגרים ולהכריע את האיומים העומדים בפניה.


4. מה לדעתך יהיה מצבה הבטחוני של מדינת ישראל בעוד 4 שנים ביום העצמאות ה- 80 לקיומה?

כמחצית מהנשאלים השיבו כי הם סבורים שהמצב ישתפר או יישאר אותו הדבר. לעומתם, 19% מאמינים כי המצב הבטחוני יהיה פחות בטוח מהיום, ו-22% השיבו כי אינם יודעים.

5. מה לדעתך יהיה מצבה של החברה הישראלית בעוד 4 שנים ביום העצמאות ה- 80 לקיומה של מדינת ישראל?

כמחצית מהנשאלים כי הם סבורים שהמצב יישאר ללא שינוי או ישתפר. לעומת זאת, 25% השיבו כי הם סבורים שבעוד 4 שנים תהיה חברה מקוטבת יותר, ו-24% השיבו שאינם יודעים. 


 

נושאים פוליטיים

1. עד כמה אתה מסכים עם ההיגד הבא: "אירועי ה7 באוקטובר הוכיחו כי כולנו טעינו מכל חלקי המערכת הפוליטית"?

64% מהנשאלים הסכימו עם ההיגד, לעומת 26% שהשיבו שאינם מסכימים.

 

2. מה לדעתך יהיה המצב בסוגית השתלבות החברה החרדית בגיוס לצה"ל ביום העצמאות ה- 80 לקיומה של מדינת ישראל?

21% מהמשיבים מהמגזר החרדי השיבו כי הם סבורים שבעוד 4 שנים, ביום העצמאות ה-80 לקיומה של ישראל, יימצא מתווה מוסכם עם המפלגות החרדיות שיסדיר את השתלבות החרדים בצה"ל. כך גם סבורים 49% מהמשיבים במגזר הדתי, 51% מהמשיבים המסורתיים, ו-31% מהמשיבים החילוניים. 

 

3. מה דעתך בנושא סוגיית הגיוס לצה"ל של צעירי החברה החרדית?

29% מכלל המשיבים סבורים כי יש לייצר מתווה גיוס מוסכם יחד עם הנהגת החברה החרדית, במסגרתו כל מי שלא באמת לומד תורה יתגייס. טענה שמקבלת תמיכה מ-42% מהציבור החרדי ו-55% מהציבור הדתי.

 コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page