top of page
נשות ואנשי תכלית

דן רותם

דן הוא חוקר בכיר בתוכנית "עקב בקרקע" בתכלית.

דן משמש גם כיועץ מדיניות בכיר במכון הרברט קלמן להתמרת סכסוכים, שם הוא מתמקד בעבודה חוצת השקפות עולם.

בעבר כיהן דן כמנכ״ל מפקדים למען ביטחון ישראל, תנועה לא-מפלגתית הכוללת את הרוב המכריע של מפקדים צה״ל בדימוס ומקבילייהם במוסד, בשב״כ, במשטרה, ובמל״ל הפועלת לקידום היפרדות מהפלסטינים. דן שימש גם כיועץ במרכז דניאל אברהם לשלום במזרח התיכון בוושינגטון, שם התמקד בתהליך השלום הישראלי-פלסטיני והישראלי-סורי עם דגש מיוחד על תפקיד ארה״ב.


במשך עבודתו ייעץ דן לגורמים ישראלים, פלסטינים, אמריקאים, אירופאים ואחרים בדרגי קבלת החלטות בנושאים הקשורים לתהליך המדיני. דן השתתף במגוון מאמצי Track II הקשורים לנושאים אלו. במהלך השנים פיתח דן מאגר מפות אינטראקטיבי נרחב המאפשר למקבלי החלטות ניתוח מדויק ומיידי של הדינמיקה הטריטוריאלית בזירה הישראלית-פלסטינית, לרבות הצעות גבול וחילופי שטחים.

דן.jpg
bottom of page