top of page
נשות ואנשי תכלית

שירה אחישר

שירה היא עורכת בתוכנית "כללי המשחק של הדמוקרטיה הישראלית" במכון תכלית. שירה היא דוקטורנטית בפילוסופיה באוניברסיטת LSE. שירה עוסקת בפילוסופיה פוליטית ובאתיקה, ומתמקדת בחקר הדמוקרטיה, לרבות שיטות ממשל שונות, הפיכת דמוקרטיה לאינקלוסיבית יותר ויידוע מצביעים בצורה אתית. מחקרה עוסק אף בחופש בעולם הדיגיטלי.

לפני כן למדה שירה בתוכנית המצטיינים הבינתחומית על שם עדי לאוטמן באוניברסיטת תל אביב, עם מסלול ישיר לתואר שני בפילוסופיה.

שירה אחישור תמונה.jpg
bottom of page