top of page
נשות ואנשי תכלית

טמיר בר

טמיר בר הוא רכז קשרי הממשל של מכון תכלית. 

טמיר הינו סטודנט בשנה שלישית למדעי המדינה ויחסים בינ"ל באוניברסיטת חיפה. 

במהלך לימודיו עבר התמחות בתוכנית ההסברה הישראלית של ארגון StandWithUs,

ובנוסף מכהן כיו"ר תא הסטודנטים "שלנו" בחיפה.

בתפקידו הקודם שימש כסמנכ"ל סוכנות ביטוח ופיננסים.

טמיר בר
bottom of page